STG Schoorl

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Dennis van Dok

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de wet bescherming persoonsgegevens  zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. In het kort komt het neer op de volgende punten:

De STG Schoorl heeft de plicht:

 1. kenbaar te maken welke persoonsgegevens er worden verzameld
 2. deze gegevens zorgvuldig te beheren
 3. aan te geven hoe deze gegevens worden gebruikt, openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld van derden

De leden van de STG Schoorl hebben het recht:

 1. inzage te krijgen in de door de STG verzamelde gegevens, en deze te corrigeren
 2. bezwaar aan te tekenen tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens

De STG Schoorl verzamelt de volgende gegevens van haar leden ten behoeve van de eigen administratie:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum

Geslacht en geboortedatum zijn nodig om vast te stellen in welke wedstrijdcategorie iemand wordt ingedeeld.

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de eigen ledenadministratie.

Voor het verkrijgen van licenties en abonnementen van de KNSB verstrekken wij van de schaatsende leden de volgende gegevens aan de KNSB:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum

Als algemene dienst naar de eigen leden worden de volgende gegevens in de papieren versie van het clubblad van oktober gepubliceerd:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. categorie

Categorie is een afgeleide van leeftijd en geslacht.

Als u inzage in uw gegevens wilt, of bezwaar wilt aantekenen bij enig gebruik van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Recente items

27-05-16 23:36 Dennis van Dok algemene ledenvergadering 2016

Op donderdag 19 mei vond de algemene ledenvergadering van de Schaatstrainingsgroep Schoorl plaats in het clubgebouw van de Schoorlse IJsclub.

Vanwege de aanstaande fusie met STG Bergen was dit tevens de laatste keer onder deze naam.

lees verder...

27-04-16 22:26 Dennis van Dok Extra algemene ledenvergaderingen Schoorlse IJsclub

Algemene ledenvergadering Schoorlse IJsclub

Zowel op vrijdag 6 mei 2016 en donderdag 19 mei 2016 houdt de Schoorlse IJsclub extra ledenvergaderingen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Laanweg te Schoorl.

lees verder...

17-04-15 20:28 Dennis van Dok Algemene ledenvergadering 2015

Verslag van de algemene ledenvergadering van 2015 lees verder...

17-04-15 20:10 Dennis van Dok Impressie slotavond 10 april

Op 10 april j.l. hield de STG Schoorl haar jaarlijkse avond met prijsuitreikingen. Becker heeft hiervan een foto-impressie gemaakt lees verder...

12-04-15 01:40 Dennis van Dok inschrijven

U kunt zich hier opgeven als lid van de Schaatstrainingsgroep Schoorl lees verder...

30-03-14 18:45 Gerard Pater Foto's Slotavond STG seizoen 2013-2014

Het was een zeer gezellige bijeenkomst met een hoge opkomst. lees verder...

04-10-13 11:10 Dennis van Dok gedragsregels

Gedragsregels in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen
lees verder...

13-09-12 20:40 Marieke Stoop Prijzen abonnementen en licenties 2012-2013


De prijzen van de KNSB abonnementen en wedstrijdlicenties zijn binnen en er is goed nieuws te melden! De kortingen van een 2e en 3e abonnement zijn weer terug en deze zijn aanzienlijk! Profiteer hiervan en neem een 2e of 3e abonnement erbij.

lees verder...

23-03-11 01:53 Dennis van Dok Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de wet bescherming persoonsgegevens  zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd.

lees verder...

22-04-10 22:14 Dennis van Dok Statuten

1 NAAM EN ZETEL. Artikel 1.

lees verder...